Každý kdo je slovanského ducha a krvi, stejně jako ti, kteří ji nemají, a chtějí budovat svět na pilířích skutečnými hodnotami pro jejich dlouhodobý blahobyt, ať přijde k nám a shromáždi se v slovanském Saborju!

Provázat slovanské národy ve všech důležitých oblastech života, jako je náboženství, kultury, umění, vědy, ekonomiky, sportu a mnoha dalších oblastech je naším hlavním cílem.

Motivy, které nás vedly k založeni slovanského saborja, nebyly jen obecné blaho slovanských národu, ale i pro blaho všech ostatních národů. Dnešní obraz světa je, mírně řečeno, smutny a těžký, navíc tak těžký že vyvolávají pochybnosti o jeho budoucnosti. Za posledních šest století skupina lidí, kterými teď říkáme západní svět, byl u kormidla civilizace. Výsledek jejího vedení je snižovaní skutečných hodnot a především snižéní úrovně lidského vědomí a spirituality, stejně jako ničeni naše planety v takovém obsahu jako byl nám darován, dále, bezuzdné chamtivosti a výsledné technologie, jehož jediným cílem dosáhnout hmatatelných přínosů bez výhrad a násilným vládnout nad ostatními národy.

Přišla hodina, aby jiná skupina převzala vedeni a pokusila se ušetřit civilizaci z jasně viditelných katastrofy, kam současný svět směřuje. Jsme přesvědčeni, že se jedná o slovanské národy, zejména Rusů jako největší kmene slovanského, dále Srbů a dalších slovanských národů, a zároveň nepodceňuje úlohu těch, kteří nejsou slovanské rasy, a měl příležitost být v čele stavby světa.

Při pohledu z úzkého pohledu věříme, že kromě uvedené, pro nás Srby, jediný způsob, jak z této bezmocné a ostudné stavu spojení s jiným slovanským národům, zejména Rusku.

Sdružení srbských slovanského Saborja je nepolitická a nezisková organizace. Spojení členství Asociace zahrnuje upřímnou oddanost výše uvedených cílů a opatření a úplně sám na dobrovolném základě, a některé možnosti.

V Bělehradě, 5 Června 2005. g.

Dragan Stankovic Djindjic, vedoucí srbského slavjanskeho saborja