Изводи из статута Удружења

Члан 1.

Удружење Српског Славјанског Саборја (у даљем тексту Удружење) је удружење грађана које се региструје и оснива у складу са законским прописима као посебан правни субјект који се организује по начелу добровољности, све у циљу јасно одређених циљева Удружења и њиховог остварења, кроз посебан правни субјективитет, а у складу са одредбама овог Статута који прихватају сви чланови Удружења, и којима се посебно одређују сва битна питања за деловање и рад Удружења и остваривање дефинисаних циљева.

Члан 4.

Удружење може ступати у савезе организација, друге облике Удруживања и приступати међународним организацијама при чему задржава право на самосталност у одлучивању и раду. Одлуку из Става 1. овог члана доноси ВОЖД и проста већина чланова Врховног Саборја Удружења.

Члан 8.

Основни циљеви Удружења су:

  • Повезивање Славјанских народа, православне и других вера у вери, култури, уметности, науци, привреди, спорту као и међусобне помоћи чланова у развоју вредности Славјанског духа и стоицизма, при чему ће Удружење сарађивати са Универзитетима, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству која се баве Славјанством.
  • Међународна сарадња у циљу очувања Славјанских вредности, културе и залагања за очување и даљу изградњу, те имплементација истих у шири друштвени систем на подручју деловања Удружења.
  • Залагање за приступање Славјанским саборјима, а посебно за удруживање са Руским Славјанским Саборјем у циљу заједничког деловања и стварања савеза удружења.
  • Стварање организационе мреже удружења, по географском принципу, ради омасовљавања борбе за заштиту православне вере и основних вредности Славјанске етнолошке баштине.
  • Обавештавање јавности о збивањима у култури, уметности, науци, привреди и другим важним областима у Славјанским земљама и међусобна информација са истим.
  • Образовање чланова Удружења и грађана о Славјанским вредностима и вредностима православља и стоицизма.