историја

ИДЕЈА СВЕСЛОВЕНСТВА – Павел Јозеф Шафарик

ИДЕЈА СВЕСЛОВЕНСТВА – Павел Јозеф Шафарик

Иде­ја све­сло­вен­ства (пан­сла­ви­зма) и све­сло­вен­ског по­кре­та да­ти­ра са по­чет­ка 19. ве­ка и ве­за­на је за ве­ли­ке сло­вен­ске (пре­те­жно сло­вач­ке и че­шке) ро­до­љу­бе и ме­це­не сло­вен­ске кул­ту­ре Ада­ма Фрат­ни­ше­ка Ко­ла­ра – сло­вач­ког исто­ри­ча­ра и са­вет­ни­ка кра­љи­це Ма­ри­је Те­ре­зи­је, про­фе­со­ра сла­ви­сти­ке Јо­зе­фа…

СРБИ – И РИШЋАНИ И КРШЋАНИ И МУСЛИМАНИ

СРБИ – И РИШЋАНИ И КРШЋАНИ И МУСЛИМАНИ

Историја – други о нама… Александар Фјодорович Гиљфердинг (1831–1872), руски историчар, филолог и фолклорист, славјанофилски идеолог, био је руски конзул у Босни и Херцеговини (1857–1858). Пропутовао је Босну, Херцеговину и Стару Србију и оставио путопис, вредно историјско сведочанство о времену и…

ОСАМ МИЛЕНИЈУМА СРПСКОГ ПОРЕКЛА

ОСАМ МИЛЕНИЈУМА СРПСКОГ ПОРЕКЛА

Олга Луковић-Пјановић (Гуча, 1920 — Београд, 1. април 1998) је била српски и француски лингвиста. Завршила је гимназију у Чачку, а затим је била примљена у Дом краљице Марије у Београду. Током Другог светског рата била је у логору у…

НЕМАЊИЋИ

НЕМАЊИЋИ

Немањићи, најзначајнија српска династија (1166/68–1371). За време њене владавине оснивана је независна српска средњовековна држава, постигнут највећи територијални, економски и културни успон Србије, као и стварање аутокефалне православне цркве. Оснивач династије је Стефан Немања. Његовим доласком на власт започиње ново…

Св. Владика Николај: Живот Светог Саве

Св. Владика Николај: Живот Светог Саве

…И зато, слушајући ово, сваки који хоће да се спасе треба да се подвизава, да иде уским и тесним путем. Јер пут је кратак, браћо моја љубљена, којим ходимо. Дим је живот наш, пара, земља и прах; за мало се…

ЛАЗАРЕВИЋИ

ЛАЗАРЕВИЋИ

Лазаревићи, династија, српска властеоска и владарска породица из друге половине 14. и с почетка 15. века. Владала Србијом пре и после Косовске битке. Из ове династије потичу владари Србије: кнез Лазар (1371–1389) и деспот Стефан Лазаревић (кнез 1389–1402. и деспот…

СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ (1914–1918)

СРБИЈА У ВЕЛИКОМ РАТУ (1914–1918)

УЛТИМАТУМ СРБИЈИ На Видовдан 1914. године у Сарајеву припадник Младе Босне Гаврило Принцип, убиством престолонаследника надвојводе Франца Фердинанда и његове жене Софије, дао је Савезу централних сила повод за рат. Аустро-Угарска је за припремање атентата оптужила Србију. Због наводне умешаности Србије…

СРПСКЕ ВОЈВОДЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ (1914–1918)

СРПСКЕ ВОЈВОДЕ У ВЕЛИКОМ РАТУ (1914–1918)

Пред рат 1914. године начелник Врховне команде српске армије био је војвода Радомир Путник, његов заменик генерал Живојин Мишић, а команданти армија били су: I армије генерал Петар Бојовић, II армије генерал Степа Степановић, III армије генерал Павле Јуришић Штурм. Састав српске…

ОДБРАНА БЕОГРАДА 1915.

ОДБРАНА БЕОГРАДА 1915.

Други напад на Србију почео је октобра 1915. са три стране. Аустроугарске трупе напале су са запада и северозапада преко Дрине и Саве, немачке снаге са севера преко Дунава, а убрзо је у рат ушла и Бугарска чија војска је…

ХЕРОЈИ ВЕЛИКОГ РАТА – Милунка Савић

ХЕРОЈИ ВЕЛИКОГ РАТА – Милунка Савић

Име хе­ро­и­не Ми­лун­ке Са­вић је све­тло име срп­ске исто­ри­је. Ро­ђе­на је 1890. го­ди­не у се­лу Ко­прив­ни­ца код Ра­шке, у скром­ној по­ро­ди­ци Ми­ли­це и Ра­ден­ка Са­ви­ћа, ма­да се по­не­где у ли­те­ра­ту­ри као мо­гу­ће го­ди­не ро­ђе­ња по­ми­њу 1888. и 1889. го­ди­на. Ле­ген­дар­на…

ХЕРОЈИ ВЕЛИКОГ РАТА – Момчило Гаврић

ХЕРОЈИ ВЕЛИКОГ РАТА – Момчило Гаврић

На почетку Првог светског рата Момчило Гаврић је имао осам година. Родом из Трбушнице, села пет километара од Лознице, испод самог Гучева. Био је осмо дете својих родитеља оца Алимпија и мајке Јелене. У августу 1914, аустроугарски војници су чинили велике покоље…

ВАРВАРИНСКА БИТКА

ВАРВАРИНСКА БИТКА

Два века од Варваринске битке 2010. Пре два сто­ле­ћа у пр­вој за­јед­нич­кој би­ци срп­ски и ру­ски вој­ни­ци по­бе­ди­ли су тур­ску вој­ску. У то­ку ју­на 1810. ру­ски од­ред од 4500 вој­ни­ка је пре­шао Ду­нав и сту­пио на тло Ср­би­је. Глав­ни­на од­ре­да…

Ма­теј Па­влик – СВЕТИ ГОРАЖД II

Ма­теј Па­влик – СВЕТИ ГОРАЖД II

Че­шки све­тац, ро­ђен под име­ном Ма­теј Па­влик 26. ма­ја 1879, пр­во­бит­но ка­то­лич­ки мо­нах, по­сле за­све­ће­ња у Срп­ској пра­во­слав­ној цр­кви 25. сеп­тем­бра 1921. го­ди­не од­ла­зи у Сје­ди­ње­не аме­рич­ке др­жа­ве са ци­љем ши­ре­ња пра­во­слав­не ве­ре ме­ђу еми­гран­ти­ма сло­вен­ског по­ре­кла. За вре­ме бо­рав­ка…

Др Анатолиј Кљосов – о пореклу Словена

Др Анатолиј Кљосов – о пореклу Словена

Др Анатолиј Алексејевич Кљосов, генеаолог, проф. биологије Харвардског универзитета и доктор хемијских наука, бивши проф. Московског државног универзитета о пореклу Словена, изворишту аријевске расе, о ДНК генеаологији, и тајни наших предака из Лепенског Вира и Винче.   Проф. др Анатолиј…